Obsługa korespondencji codziennej i korespondencji masowej
Proste monitorowanie listów
Wygodna poczta firmowa

Oferta usług pocztowych MB Post to nie tylko konkurencyjne ceny tradycyjnych usług pocztowych, odbiór i doręczenie przygotowanej przez nadawcę korespondencji codziennej w postaci listów zwykłych, poleconych, za potwierdzeniem odbioru oraz obsługa przesyłek zwrotnych, ale również obsługa korespondencji masowej : wydruku, kopertowania , personalizacji dokumentów takich jak faktury, monity, wezwania do zapłaty, billingi oraz materiałów promocyjnych i reklamowych. Przetworzone przez MB Post dokumenty elektroniczne docierają w tradycyjnej papierowej formie do wskazanej listy adresatów z zachowaniem wszelkich ustawowo wymaganych procedur bezpieczeństwa.

W systemie MB POST każdy list jest rejestrowany. Daje to możliwość śledzenia przesyłki pocztowej od nadania do doręczenia. Posługując się numerem przesyłki można sprawdzić jej aktualny status i uzyskać informację o dacie doręczenia.

MB POST gwarantuje wygodną i tanią usługę poczty firmowej, usprawniającą proces nadania korespondencji w każdej firmie. Przygotowane i nadane w prostym systemie listy zostaną odebrane przez doręczyciela MB POST zgodnie z ustalonym harmonogramem. Nadawca uzyskuje wymierne korzyści finansowe nie tylko dzięki niższym cenom usług pocztowych, ale również dzięki powierzeniu MB POST obsługi odbioru korespondencji, sortowania, tworzenia dokumentacji nadawczej, dzięki czemu nie musi angażować w te czasochłonne procesy własnych pracowników.

Logo MBPost

© Copyright MBProfil 2016